Plany, Cennik i Okres próbny

Our prices exclude VAT, GST, or any other taxes that may be applicable in your region.

Have questions or need help choosing the best plan?

Miesięcznie
Co rok 2 miesiące ZA DARMO

Plany indywidualne

Micro

$19/miesiąc

500 source strings

Projektów: 1

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Starter

$29/miesiąc

1 000 source strings

Projektów: 1

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Standard

$59/miesiąc

2 000 source strings

Projektów: 2

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Professional

$89/miesiąc

3 000 source strings

Projektów: 3

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Micro

$16/miesiącPłatne raz na rok ($192)

500 source strings

Projektów: 1

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Starter

$25/miesiącPłatne raz na rok ($300)

1 000 source strings

Projektów: 1

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Standard

$50/miesiącPłatne raz na rok ($600)

2 000 source strings

Projektów: 2

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Professional

$75/miesiącPłatne raz na rok ($900)

3 000 source strings

Projektów: 3

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Plany dla organizacji

Silver

$300/miesiąc

20 000 source strings

Projektów: 10

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Zaawansowane funkcje

Platinum

$450/miesiąc

80 000 source strings

Nieograniczona liczba projektów

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Zaawansowane funkcje

Enterprise

Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach dla przedsiębiorstw

Unlimited source strings

Nieograniczona liczba projektów

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Zaawansowane funkcje

Silver

$250/miesiącPłatne raz na rok ($3000)

20 000 source strings

Projektów: 10

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Zaawansowane funkcje

Platinum

$375/miesiącPłatne raz na rok ($4500)

80 000 source strings

Nieograniczona liczba projektów

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Zaawansowane funkcje

Enterprise

Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach dla przedsiębiorstw

Unlimited source strings

Nieograniczona liczba projektów

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba języków

Zaawansowane funkcje

Co otrzymujesz

FunkcjaOpis
Zarządzanie plikami źródłowymi
Wszystkie plany
Wsparcie dla wszystkich popularnych formatów plików, priorytetyzowanie plików, opcje eksportu, rewizje pliku z możliwością cofnięcia do poprzedniej wersji.
Edytor tłumaczeń online
Wszystkie plany
Edytor jako przestrzeń robocza umożliwia tłumaczom i korektorom sugerowanie tłumaczeń online. W tym samym miejscu mogą oni współpracować ze sobą, wybierać najlepsze tłumaczenia, wykorzystywać Słowniczki i Pamięć Tłumaczeń czy też posiłkować się tłumaczeniami maszynowymi.
Polityki dostępu do projektów
Wszystkie plany
Projekty publiczne lub prywatne. Możliwość zastrzeżenia dostępu dla użytkowników do czasu, aż potwierdzisz ich członkostwo. Menedżerowie projektu, tłumacze i korektorzy mogą być częścią Twojego zespołu.
Market dla usługodawców
Wszystkie plany
Crowdin współpracuje z szeregiem profesjonalnych biur tłumaczeń. Wszyscy tłumacze są certyfikowanym lingwistami i rodowitymi użytkownikami języków, którzy zostali przeszkoleni do pracy w Crowdin. Niektórzy integrują się z Crowdin poprzez API, co czyni proces zamawiania tłumaczeń w pełni zautomatyzowanym.
Zarządzanie zadaniami
Wszystkie plany
Twórz zadania, aby niezbędna praca była wykonywana na czas. Wybieraj pliki do przydzielenia tłumaczom i korektorom, ustalaj terminy realizacji. Otrzymuj powiadomienia o wszystkich zmianach i aktualizacjach w ramach zadań. Dziel pliki między kilku użytkowników.
Raporty podstawowe
Wszystkie plany
Sprawdzaj ważne aktywności w projekcie w celu zaplanowania i śledzenia postępów oraz uzyskania prognozowanego terminu zakończenia tłumaczeń. Wygeneruj listę najaktywniejszych członków, aby zobaczyć, kto wniósł największy wkład pracy w Twój projekt.
Strumienie aktywności z możliwością wycofywania zmian
Wszystkie plany
Masz możliwość monitorowania wszystkich aktywności w projekcie i anulowania akcji, które Ci się nie podobają lub uważasz za niewłaściwe.
Pamięć Tłumaczeń
Wszystkie plany
Pamięć Tłumaczeń (PT) jest zbiorem uprzednio przetłumaczonej treści w konkretnym projekcie. Tłumaczenia PT mogą być użyte ponownie w edytorze lub podczas tłumaczenia wstępnego.
Zarządzanie PT
Wszystkie plany
Pobierz lub wgraj Pamięć Tłumaczeń, udostępniaj ją między projektami, ustalaj priorytety PT.
Słowniczki
Wszystkie plany
With the help of the Project Glossary, it is possible to create, store, and manage your project terminology in one place. Glossaries are created for the clarification of the specific terms used in the project. We apply machine learning to highlight all forms of created terms in the Editor.
Przypisywanie zrzutów ekranu
Wszystkie plany
Zrzuty ekranu są świetnym sposobem na podniesienie jakości tłumaczeń. Dodane zrzuty ekranu pojawiają się pod każdym ciągiem z osobna w Edytorze Online. W ten sposób tłumacze mogą obejrzeć dokładną lokalizację ciągu w interfejsie użytkownika. Zrzuty ekranu mogą być automatycznie tagowane.
Dostęp do API i webhooków
Wszystkie plany
Crowdin udostępnia API REST, które pozwala na tworzenie projektów w Crowdin, dodawanie i aktualizowanie plików, pobieranie tłumaczeń lub integrację lokalizacji z Twoim procesem developmentu. Użyj webhooków do powiadamiania systemu o ważnych zdarzeniach mających miejsce w Twoim projekcie.
Klient wiersza poleceń
Wszystkie plany
Crowdin CLI to narzędzie wiersza poleceń pozwalające na zarządzanie i synchronizację zasobów lokalizacyjnych z Twoim projektem w Crowdin.
Integracja z Google Play
Wszystkie plany
Integracja Crowdin z Google Play ulepsza proces lokalizowania danych Twojej aplikacji. Po jej włączeniu wszystkie teksty ze strony sklepu zostają zebrane w jednym pliku i dodane do Twojego projektu w Crowdin. Gdy tłumaczenia są już gotowe, dodanie ich na stronę Twojej aplikacji w sklepie to zaledwie parę klików.
Tłumaczenia zasobów
Wszystkie plany
Możliwość lokalizowania grafik została opracowana w celu uproszczenia procesu lokalizacji obrazów, logo i innych materiałów nietekstowych, które należą do aplikacji. Crowdin udostępnia Ci narzędzie do organizacji procesu niezależne od typu posiadanych przez Ciebie treści.
Doskonały dział pomocy technicznej
Wszystkie plany
Nasz zespół wsparcia posiada kompetencje techniczne. Z dużym prawdopodobieństwem Twój problem zostanie rozwiązany w najskuteczniejszy sposób pierwszą odpowiedzią.
Integracje z GitHubem, Bitbucketem i GitLabem
Plany dla organizacji
Synchronizuj pliki między Twoim repozytorium w systemie kontroli wersji a projektem Crowdin. Wersje GitHub Enterprise i GitLab Enterprise są również wspierane. Konfiguruj integracje bezpośrednio poprzez interfejs użytkownika.
Tłumaczenia w gałęziach wersji
Musisz to mieć
Plany dla organizacji
Zmniejsz opóźnienie "po developmencie a przed wdrożeniem". Tłumaczenia mogą się rozpocząć jak tylko nowe teksty pojawią się w dowolnej gałęzi kontroli wersji. Gdy gałąź z funkcjonalnością jest włączana do gałęzi przedwdrożeniowej lub gałęzi głównej, tłumaczenia nowych tekstów będą gotowe do wdrożenia.
Crowdin In-Context
Musisz to mieć
Plany dla organizacji
Narzędzie Crowdin In-Context pozwala na tłumaczenie tekstów bezpośrednio wewnątrz działającej aplikacji. W ten sposób zapewniona jest najwyższa jakość tłumaczeń. Nawet dynamiczna część aplikacji i ciągi znaków zawierające teksty zastępcze mogą być tłumaczone w ten sposób.
Autozastępowanie z TM
Nowość
Plany dla organizacji
Zwiększ korzyści z użycia Pamięci Tłumaczeń (PT). Funkcja ta zastępuje elementy, które nie powinny być tłumaczone (takie jak tagi, encje HTML, teksty zastępcze, liczby i wiele innych) tłumaczeniami w tłumaczeniach sugerowanych przez PT tymi użytymi w tekście źródłowym.
Raporty kosztów tłumaczeń
Plany dla organizacji
Oblicz przybliżone koszty tłumaczenia w celu oszacowania budżetu. Wylicz dokładne koszty tłumaczeń do zapłacenia swoim tłumaczom i korektorom po zakończeniu lokalizacji. Zmodyfikuj cenę w oparciu o wykorzystanie PT.
Kontrola jakości
Plany dla organizacji
Mechanizmy kontroli jakości automatycznie zaznaczają wszystkie możliwe błędy w tłumaczeniach przed ich akceptacją. Wykryte problemy pojawią się w trybie korekty w Edytorze.
Integracja z Jira
Plany dla organizacji
Miej oko na problemy dotyczące ciągów źródłowych dodane przez użytkowników pracujących nad tłumaczeniem projektu. Każde nowe zgłoszenie w Crowdin staje się automatycznie podzadaniem w Jira.
Rozbudowane procesy robocze
Plany dla organizacji
Wszystkie projekty Crowdin wykorzystują Domyślny Cykl Pracy, na który składają się etapy Tłumaczenia -> Korekty -> Finalizacji. Funkcja Zaawansowanych Cykli Pracy pozwala na zapewnienie możliwie najwyższej jakości tłumaczeń i dostosowanie procesu tłumaczeń do Twoich potrzeb.
Rozbudowane zarządzanie
Plany dla organizacji
Zaproszeni menedżerowie mogą tworzyć nowe projekty w imieniu konta organizacji.
Własne formaty plików
Plany dla organizacji
Dodatkowa możliwość modyfikowania konfiguracji importu/eksportu pliku. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w celu aktywowania tej funkcji.
Własne zmienne
Plany dla organizacji
Możliwość zdefiniowania listy zmiennych, które nie powinny być tłumaczone. Tłumacze widzę niestandardowe zmienne w ciągach źródłowych jako wyróżnione. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w celu aktywowania tej funkcji.
Własna domena
Plany dla organizacji
Przechowywanie projektów lokalizacyjnych w Twojej domenie (przykład: translate.twojafirma.com).
Logowanie za pomocą SSO
Plany dla organizacji
Integracja z pojedynczym logowaniem z użyciem Twojego dotychczasowego systemu zarządzania tożsamościami lub bazą danych użytkowników poprzez zaszyfrowany token.
Nielimitowany dostęp do API
Plany dla organizacji
Wysyłaj żądania do API z maksymalną częstotliwością.

Pytania i odpowiedzi

Jak uzyskać bezpłatną wersję próbną?

During 14 days after you sign up for Crowdin, you can use the service without any restrictions. None of the plan limits apply and you get the opportunity to explore every facet of the application. At the end of this period, we'll get in touch with you and suggest a plan based on your current usage levels.

Jak można otrzymać zniżkę?

W przypadku subskrypcji rocznej otrzymujesz 2 miesiące rabatu i płacisz tylko za 10 miesięcy.

Czy mogę zmienić mój plan?

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć swój plan w każdej chwili. Jeżeli dokonasz zmiany w środku miesięcznego okresu rozliczeniowego, Twoje konto zostanie natychmiast przełączone na nowy plan i z początkiem następnego miesiące zostanie pobrana opłata za wybrany plan.

Jak działają roczne subskrypcje?

Annual payments are assessed as an account credit. As a number of your projects or strings amount change over time, you're only billed for the resources you manage with Crowdin. If you make an annual payment for Standard plan and downgrade to Micro, your credit will last longer than a year. Likewise, if you purchase Micro and upgrade to Standard over time, the credit may run out in less than a year.

Ma to na celu ułatwienie korzystania z serwisu w dłuższym okresie czasu. W międzyczasie nigdy nie wymagamy dodatkowych płatności, gdy Twoje potrzeby się zmieniają. Gdy roczny limit na konecie zejdzie poniżej 2 miesięcy, wyślemy Ci przypomnienie o konieczności jego odnowienia.

Czy mogę użyć międzynardowego przelewu do płatności?

You can use an international wire transfer only for purchasing an Annual Subscription.
Please contact us to get Wire Transfer Details.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby otrzymać darmową licencję Open Source lub akademicką?

Nielimitowana liczba projektów, ciągów i współtwórców. Jeżeli chcesz wykorzystać Crowdin w projekcie Open Source, zarejestruj darmowe konto, załóż projekt i wyślij wniosek do nas. Złóż wniosek o Licencję Akademicką, jeżeli Twój projekt ma charakter edukacyjny.

What are source strings and how are they calculated?

A string is a text unit, such as word, phrase, sentence, or a paragraph depending on the file format. Source strings are the strings in the source language of your projects, that should be translated.

The price for each plan is based on the source strings, translated strings are not counted. For example, if you have 1 000 stings to translate into 15 languages, you will pay only for 1 000 strings.

Jak wygląda gwarancja zwrotu pieniędzy?

Jeżeli zamkniesz swoje konto w ciągu 30 dni od daty rejestracji, zwrócimy Ci kwotę pobraną uprzednio na Twoje żądanie.

Czy są jakieś umowy?

Nasze plany nie zawierają żadnych umów — możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych pytań.